• May 30, 2021

เกล็ดความรู้

เกล็ดความรู้

เกล็ดความรู้ กายภาพบำบัดทั่วไป

เกล็ดความรู้ ทางกายภาพบำบัดเป็นศาสตร์ฟื้นฟู สุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เพื่อรักษาผู้ป่วยให้กลับมาเคลื่อนไหว ได้ตามปกติจากการผิดรูปของกระดูก ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดขาแบบไซอาติกา และ ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางโรคสมอง

ปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และ การพกพร่องทางด้านร่างกายจากการป่วย เนื่องจากการกายภาพบำบัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง การเคลื่อนไหวของร่างกายให้กลับคืนมาใช้งานได้ปกติ     รวมทั้งยังทำให้รู้จักวิธีป้องกันการ เกล็ดความรู้ได้รับแผล เจ็บในอนาคตได้ อันเป็นสาเหตุหลักของการเสื่อมสมรรถนะภาพ ในการเคลื่อนไหว 

นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานในลักษณะงาน เช่น คลินิก หรือ สำนักงาน เกี่ยวกับเวชกรรมฟื้นฟู วงการศึกษา ศูนย์วิจัย โรงเรียน ศูนย์ฟิตเนส สถานการณ์สอนนักกีฬา     

เกล็ดความรู้ กายภาพบำบัดทั่วไป

การรักษาในช่วง ค.ศ 1940 มีหลักประกอบไปด้วย การออกกำลัง การนวด และ การตึง ต่อมาใช้วิธีการเคลื่อนไหว  

วิธีการตึงโดยตรง ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง ออร์โธปิติกส์ ในปีเดียวกัน สหพันธ์ออร์โธปิติกส์หัตถการนานาชาติ เกล็ดความรู้ซึ่งเป็นผู้ ที่มีบทบาทสำคัญ หัตถการขั้นสูงตั้งแต่นั้นมา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีเครื่องมือการรักษามากขึ้น เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องกำเนิดคลื่นเหนือเสียง หรือว่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เครื่องผลักประจุไฟฟ้า ล่าสุดคือการเลเซอร์แบบเย็น 

เกล็ดความรู้ ทางกายภาพ

เกล็ดความรู้ การกายภาพบำบัดนั้นมีเฉพาะทาง เพื่อให้ศึกษาได้หลากหลาย เป็นความรู้จักดังนี้

ผู้สูงวัย หรืออายุเยอะ โดยการครอบคลุมขอบเขต ได้อย่างกว้างขวาง มักจะเน้นผู้ที่มีอายุมาก เมื่อก้าวเข้าสู้วัยชราแล้ว จะเกิดปัญหาตามมาอย่างหนึ่งเลย นั้นก็คือโรคข้ออักเสบ ภาวะกระดูกบาง มะเร็ง โรคอัลไซเมอร์ การเปลี่ยนข้อสะโพก การใช้โปรแกรมที่จะทำให้ผู้สูงอายุนั้น ทำกายภาพบำบัดให้มีการเคลื่อนที่ดี
ลดอาการปวด เพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย  

ระบบประสาท ทางการกายภาพบำบัดระบบประสาทจะเน้นเฉพาะเจาะจงในผู้ป่วยเพียงบางราย ซึ่งโดยส่วนมากจะเกิดจากการเกิดโรค ต่าง ๆ เช่น โรคความผิดปกติทางระบบประสาท โรคอัลไซเมอร์ โรคที่สมองได้รับการกระทบกระเทือน (เกิดจากอุบัติเหตุ) ปัญหาหลักเลย คือ มีอาการที่อ่อนแรง สูญเสียการทำงานที่เคยทำได้ด้วยตนเอง หรือ บางรายที่หนัก ไม่สามารถที่จะขยับร่างกายได้เลย นักกายภาพบำบัดจะช่วยรักษา ส่วนที่หายไปให้กลับมาได้อย่างมากที่สุด 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด เป้าหมายหลักที่ต้องทำการรักษาของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เลยก็คือ เกล็ดความรู้เพิ่มความทนทาน ของการทำงานระบบภายในร่างกาย คือ เพื่อระบายของเสียออกจากปอด ผู้ที่มีความผิดปกติทางระบบหัวใจ หรือรวมถึงหัวใจวาย หลังจากการได้รับการผ่าตัดแล้วนั้น   จะได้รับกายภาพบำบัด  

เกล็ดความรู้   ได้รับแผลเจ็บในอนาคตได้

ผู้ป่วยในวัยเด็ก โดยนักวิชาการบำบัดจะจัดการในเด็กทารก วัยรุ่น ภาวะที่ผิดปกติโดยกำเนิดทั้งหลาย ที่มีปัญหาทางการพัฒนา ระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก ภาวะที่ผิดปกติหลังจากการคลอด กายภาพบำบัดนี้จะช่วยในเรื่องกล้ามเนื้อ การทรงตัวได้ดีสำหรับเด็กที่มีกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง ให้มีความแข็งแรงและทนทาน  รวมไปถึงการแปลผลทางการรับรู้ โดยรวมเด็กที่มีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน จะได้เข้ารับกายภาพบำบัดทันที เพื่อสร้างหลอดประสาทที่สมบูรณ์   

จดเริ่มต้นของเวชศาสตร์ฟื้นฟูประเทศนั้น ได้เริ่มต้นขึ้นจากหลังสงครามดลกครั้งที่ 2 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้นำการวิธีธารารักษาผู้ป่วยเป็นวิธีแรกเริ่ม ซึ่งต่อมาได้ส่งแพทย์ที่ไทยไปเรียนทางด้านเวชศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกา 

แต่เกิดปัญหาด้านการหาทุนให้นักศึกษาแพทย์ นั้นไปเรียนต่อได้ชะงักลง หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในประเทศไทย ใช้เวลา 4ปี ซึ่งจะประกอบด้วยวิชาหลักพื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี เคมีอินทรีย์       และพื้นฐานเฉพาะเช่น มหากายภาคศาสตร์ ประสาทวิภาคศาตร์ สรีรวิทยา จิตวิทยา พยาธิวิทยา      อายุรศาสตร์ สูติศาสตร์  

ตลอดหลักสูตรนักศึกษาจะต้องเพิ่มพูน ในการหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อความชำนาญในแต่ละขอบเขต    เช่น ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบกระดูก ระบบหลอดเลือดและหัวใจ เกล็ดความรู้จะต้องฝึกปฏิบัติการ ทางคลินิกเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

ผู้ป่วยที่ควรได้รับการกายภาพบำบัดที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ได้แก่

•อาการปวดคอ และปวดหลัง

•ได้รับการบาดเจ็บที่ศรีษะ

•พิการที่แขนขา

•ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
•เด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพตั้งแต่แรกเกิด มีพัฒนาการช้า มีปัญหาด้านหัวใจ และปอด มีความผิดปกติด้านกระดูก และ กล้ามเนื้อตั้งแต่ทารก    

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวเกล็ดความรู้ น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> thinksmile ขอบคุณที่รับชม .