• July 4, 2021

คุณธรรมคำสอน

คุณธรรมคำสอน

คุณธรรมคำสอน ในการดำรงชีวิตประจำวัน

คุณธรรมคำสอน หรือโลกธรรมทั้ง 8 คือธรรมดาของโลก เรื่องของโลก และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากับคนทั่วไป ที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ในปัจจุบัน ซึ่งก็จะมีทั้งหมด 4 อย่าง ดังนี้

  1. การได้ลาภ กับเสื่อมลาภ

ซึ่งลาภในที่นี้ หมายถึง ทรัพย์สินเงินทอง เช่น ผู้ที่เกิดมา และเป็นคนจน ซึ่งต่อมาภายหลัง ก็กลายเป็นคนร่ำรวยก็มีมาบ้างแล้ว ซึ่งคนที่ร่ำรวยแล้วได้กลายมาเป็นคนจนก็มี

  • การได้ยศ กับเสื่อมยศ

ซึ่งยศในที่นี้ก็หมายถึง ชื่อเสียง เกียรติยศ และตำแหน่งในหน้าที่การงาน มาตลอดจนการ มีความเคารพ และนับถือที่ได้มากจากผู้อื่น เช่น คนที่เคยมีตำแหน่งใหญ่โต ในวันหนึ่งก็จะต้องหลุดพ้น จากตำแหน่งนี้ไป เป็นต้น

  • การติเตียน กับการสรรเสริญ

การติเตียน กับการสรรเสริญ แน่นอนว่าคนเรา ต่างจิตจ่างใจกัน เมื่อเรานั้นทำอะไรลงไป อย่างที่หนึ่งคนชอบ ก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ไม่ชอบก็มี การที่ชอบสรรเสริญ และที่ไม่ชอบติเตียน เช่น บางครั้งสิ่งที่เรา ได้ทำลงไปขัดต่อผลประโยชน์ เขาโดยที่เราไม่รู้ตัว ก็จะถูกเขาตำหนิ ซึ่งในบางครั้ง การอำนวยผลประโยชน์ให้คนอื่น โดยที่เราไม่รู้ตัว ก็จะทำให้ได้รับคำสรรเสริญ เป็นต้น

  • การมีความสุข กับความทุกข์

การมีความสุข กับความทุกข์ ในความจริงของข้อนี้ ที่ปรากฏขึ้นอยู่ทั่วไป เมื่อสมหวังแล้ว คุณก็จะมีแต่คววามสุข และเมื่อผิดหวังแล้ว คุณก็จะมีแต่ความทุกข์ แน่นอนว่า ไม่มีใครที่จะสมหวังได้ในทุกเรื่อง และก็ไม่เคยมีใคร ที่จะต้องผิดหวังในทุกเรื่อง คนทุกคนเกิดมา ที่ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือเป็นผู้ใหญ่ เศรษฐีหรือว่า ยาจกต่างก็รู้เป็นอย่างดีของข้อนี้

คุณธรรมคำสอน บุญกิริยาวัตถุ 3

คุณธรรมคำสอน บุญกิริยาวัตถุ 3 บุญ มีความหมายว่า ความดี กิริยา แปลว่า การกระทำ วัตถุ ที่แปลว่าที่ตั้งหรือหลัก ซึ่งทั้งหมดนี้ เมื่อนำมารวมกันแล้วจะหมายความว่า ( ที่ตั้งแห่งการทำความดี ) หรือหลักการทำความดี 3 ประการ ดังนี้

  1. การทำบุญด้วยการให้ หรือเรียกว่า ( ทาน ) หมายถึง การให้ ก็คือ เป็นการให้ที่ผู้ให้นั้น จะต้องไม่คิดที่จะหวังผลประโยชน์ หรือผลตอบแทน ก็คือการให้ด้วยความบริสุทธิ์ ซึ่งของที่ให้นั้น ต้อมเป็นของที่สุจริต และผู้รับเอง ก็จะต้องเป็นผู้ที่ ประพฤติปฏิบัติชอบ ด้วยเช่นเดียวกัน
  2. การทำบุญด้วยการรักษาศีล หรือเรียกว่า ( สีลมัย ) หมายถึง การรักษาศีลอย่างน้อย 5 ข้อ ก็คือ การประพฤติปฏิบัติ ทำแต่สิ่งที่ดีงาม ซึ่งเป็นการสำรวจ การกระทำของตน เพื่อมิให้ล่วงละเมิดผู้อื่น และไม่เบียดเบียน เพื่อทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม
  3. การทำบุญด้วยการภาวนา หรือเรียกว่า ( ภาวนามัย ) หมายถึง การฝึกฝนจิตใจ ให้สงบเยือกเย็น เพื่อที่จะได้เป็น พื้นฐานที่ตั้ง เพื่อให้เกิดปัญญารู้ และแจ้งในสัจธรรม และเข้าถึงความหลุดพ้น จากการเกิดกิเลสตัณหา และมีความทุกข์ทั้งปวง

คุณธรรมคำสอน การภาวนา มี 2 ประเภท คือ สมถภาวนา ซึ่งเป็นการฝึกอบรมจิตใจ เพื่อทำให้เกิดความสงบ และวิปัสสนาภาวนา โดยเป็นการฝึกอบรมปัญญา เพื่อให้เกิดความรู้แจ้ง ชัดเจน

การมีสติ และความไม่ประมาท คือ เป็นผู้ที่มีสติ รู้สึกตัวอยู่เสมอว่า กำลังทำอะไร กำลังคิดอะไร หรือกำลังพูดอะไร โดยที่ไม่ปล่อยให้ ล่องลอยไปตามเรื่อง ตามราว และรู้จักที่จะระวังในสิ่ง ที่ควรจะต้องระวัง และเป็นคนที่มีความรอบคอบเตรียมตัว เตรียมใจ เพื่อที่จะกล้าเผชิญหน้า กับเหตุการณ์ ที่อาจจะต้องเกิดขึ้นในอนาคต

( ความไม่ประมาท แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ )

  1. ความไม่ประมาททางโลก คือ การที่คุณเป็นผู้ที่ ไม่ประมาทในการศึกษา และการเล่าเรียน การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นต้น
  2. ความไม่ประมาททางธรรม คือ การที่คุณเป็นผู้ ระมัดระวังให้พ้น จากความชั่วร้าย และการพยายาทปฏิบัติแต่ความดี

คุณธรรมคำสอน ความประมาท จึงเป็นปัจจัยสำคัญ อีกหนึ่งอย่าง ของความเจริญก้าวหน้าในชีวิต หากเราทำคน รู้แจ้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ รับรองว่า ทุกอย่างในชีวิตจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวคุณธรรมคำสอน น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> thinksmile ขอบคุณที่รับชม .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *