• January 4, 2022

ปล้นปืน

ปล้นปืน

18 ปี เหตุการณ์ ‘ ปล้นปืน ’ ค่ายทหาร จุดเริ่มต้นความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ที่ไม่รู้เมื่อไรจะสิ้นสุด
.
วันที่ 4 ม.ค.2547 เกิดเหตุการณ์คนร้ายบุกปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(ค่าย ปิเหล็ง) ใน ต.ปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ทำให้มีนาย ทหารเสียชีวิตกว่า 4 นาย และมีอาวุธปืน หายไป
413 กระบอก โดยในปัจจุบันนี้ ก็ทวงคืนมาแล้ว ได้เพียง 94 กระบอก หรือไม่ถึงหนึ่งในสี่
.
หลังเหตุการณ์ ‘ ปล้นปืน ’ รัฐบาลก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้แก่ จ.นราธิวาส จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี ทำให้หลายคนถือเหตุการณ์นั้น
เป็นจุดเริ่มต้นของ ‘ไฟใต้’ ที่มีมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 18 ปีเต็ม
.
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลยังได้ทุ่มกำลังเจ้าหน้าที่นับหมื่นนายลงมาในพื้นที่
ออกกฎหมายพิเศษอีก 2 ฉบับ เพื่อมาใช้บังคับแทนกฎอัยการศึกในบางพื้นที่และบางช่วงเวลา
ได้ แก่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ออกมา ปี 2548) และ พ.ร.บ.ความมั่นคง (ออกมา ปี 2551)
และตั้ง งบประมาณ เพื่อแก้ไข ปัญหาเหล่านี้ ไปแล้ว เกินกว่า 3 แสนล้านบาท แต่สถานการณ์ ยังไม่มีทีท่า ว่าจะยุติลง แม้จะผ่านรัฐบาลมา 7 ชุด ทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐประหาร มีนายกรัฐมนตรีทั้งพลเรือนและทหาร
.
ข้อมูล จาก Deep South Watch ระบุว่า นับตั้งแต่เกิด เหตุการณ์ การปล้นปืน – นี้เกิดขึ้น เดือน พ.ย.2564
มีเหตุการณ์ ความไม่สงบ เกิดขึ้น 21,270 ครั้งและจะเพิ่มขึ้น เสียชีวิต 7,305 คน และบาดเจ็บอีก 13,563 หลายคน
.
18 ปี ของไฟใต้ ไม่เพียง ความสูญเสีย loss ด้านชีวิต และทรัพย์สิน เท่านั้น และยังส่ง ผลกระทบ ต่อชีวิต ของคน ในพื้นที่
ในมิติต่าง ๆ ทั้งเกิดความไม่ไว้วางใจ ขึ้นในชุมชน ที่คนซึ่งแตกต่าง หลากหลาย เคยอยู่ร่วมกันได้,
มี คนจำนวน มากมายนักที่ ต้องย้ายออก จากพื้นที่, เศรษฐกิจซบเซา จน 3 จังหวัดอยู่ในลำดับต้น ๆ
ของ จังหวัด ที่ยากจนที่สุดในประเทศ, คนรุ่นใหม่หนีไปหางานทำนอกพื้นที่ ทั้งในไทยและมาเลเซีย
.
ในอีกทางหนึ่ง Judicial Process ถูกตั้งคำถาม การใช้กฎหมาย พิเศษยาวนาน เป็นประเด็น
ที่อยู่ในใจผู้คน มีการเสียชีวิต ที่เป็น Puzzle หลายครั้ง เช่น กรณีอั Abdullah Izumusa งบมหาศาลที่ถูกทุ่มลงมายังไม่เกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรม ซ้ำร้ายยังมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาแทรกซ้อน เช่น ขบวนการยาเสพติด-ค้าของเถื่อน
.
นับ ตั้งแต่ เริ่มต้น นั้นก็มีเปิดเวที พูดคุย (สันติสุข / สันติภาพ) ในปี 2556 นักวิชาการ กลุ่มหนึ่งก็
เริ่ม จัดทำ Peace Survey เพื่อสำรวจ ความคิดเห็น ความต้องการ ของผู้คน ใน 3 จังหวัด ต่อการยุติ ความขัดแย้งนี้
ในผลสำรวจครั้งที่ 6 ที่เพิ่งเปิดเผยช่วงปลายปี 2564 ได้พูดถึงมาตรการ ที่ควรจะเร่งดำเนินการ
เพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง อาทิ สร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน, หลีกเลี่ยงเหตุรุนแรงกับเป้าหมายอ่อน, ป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษย์, ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และยกเลิกกฎหมายพิเศษ
.

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด อ่านข่าวปล้นปืน น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> thinksmile ขอบคุณที่รับชม .

Leave a Reply

Your email address will not be published.