• June 19, 2021

มรดกโลก

มรดกโลก

เมือง มรดกโลก ประเทศจีน

เมืองมรดกโลก ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอาระยธรรมที่ยาวนานที่สุดประเทศหนึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถค้นคว้าได้บ่งชี้ถึงอาระยธรรมจีนที่มีมาถึงอายุ 5,000 ปี ที่ผู้คนต่างพูดถึงเป็นเสียงเดียวกันถึง การพัฒนาแนวคิดเมื่อประมาณทศวรรษที่ 2 ก่อน

ค.ศก่อนประวัติศาสตร์จีนช่วงที่เป็นอาณาจักรสลับกันไปวัฒนธรรมของจีนมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในทวีปเอเชียและในสังคมโลกเมื่อยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไม่มีหลักฐานแนวชัดว่าเริ่มต้นมาอย่างไร

แต่การแบ่งช่วงเวลาได้เป็นสังคม 2 แบบ  แบบแรกเป็นช่วงที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ที่เรียกว่าวัฒนธรรมย่านเซาแต่ช่วงที่ผู้ชายเป็นใหญ่จะเรียกว่าวัฒนธรรมหลงซานเป็นตำนานบรรพบุรุษหนึ่งของจีน

 จีนในยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือว่า ยุคหินเป็นดินแดนที่มนุษย์อาศัยอยู่เป็นเวลานานที่สุดในทวีปเอเชียพบหลักฐานที่มนุษย์หยวนโหว่ มีอายุประมาณ 1,700,000 ปีถูกค้นพบในปี

ค.ศ 1965 ที่มณฑลยูนานและพบโครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งที่มีอายุประมาณ 70 ปีถึง 20 ปีร่วงมาแล้วยุคหินกลางมีอายุประมาณ 1 ปี

ถึง 60 ปีล่วงมา ไม่มีการตั้งหลักแหล่งที่ถาวรมีเพียงการค้นพบเครื่องถ้วยชามหม้อมีการจัดเก็บอาหารเครื่องหินที่ใช้ในชีวิตประจำวันยุคหินใหม่ยุคหินในบริเวณประเทศจีน

เมือง มรดกโลก ประเทศจีน

เมือง มรดกโลก พระราชวังต้องห้าม

เมืองมรดกโลก ปัจจุบันที่มีอายุประมาณ 60 ปีถึง 4000 ปีล่วงมาแล้วที่ตั้งเป็นชุมชนรู้จักเพาะปลูกข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ทอผ้าอยู่บ้านมีหลังคาที่อยู่ในยุคที่ทันสมัยขึ้นมนุษย์ทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีการประณีตและแข็งแกร่งมากตกแต่งลวดลายภาชนะขัดมันผิวยุคโลหะมีอายุประมาณ 40 ปีล่วงมาแล้วหลักฐานเก่าคือนี่ทองแดงที่นำมาทำภาชนะต่าง ๆเช่น กระถางกระจกที่บรรจุไว้ที่มีขนาด ใหญ่สวยงามเป็นเครื่องใช้เฉพาะสมัยราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจ่วประเทศจีนมีตำนานและประวัติศาสตร์

ที่สำคัญต่อมาจึงได้รับยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกหลายแห่งในมณฑลจีน พระราชวังต้องห้ามผีพระราชวังกู้กงที่แปลตามตัวอักษรว่าเมืองต้องห้ามสีม่วงพระราชวังต้องห้ามนี้ตั้งอยู่กลางเมืองปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนเป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงพระราชวังต้องห้ามนี้รู้จักกันในนามพิพิธภัณฑ์

พระราชวังพื้นที่ทั้งหมด 720,000 ตารางเมตร หรือว่า 400 ไร่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนมีนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระราชวังต้องห้ามได้ทาง แบบนี้ผ่านประตูบริเวณโดยรอบเรียกว่าอาณาเขตหลวงที่มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอยู่โดยรอบ เมืองมรดกโลก เช่นมหาศาลาประชาคมเมื่อในอดีตพระราชวังแห่งนี้เป็นเขตหวงห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าอย่างเคร่งครัดแม้แต่ข้าราชการชั้นสูง จะต้องได้รับอนุญาติเป็นกรณีพิเศษจึงเรียกว่าพระราชวังต้องห้ามจักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้โดยพระองค์จะกั้นตัวเองจากโรคภายนอก  ทั้งสนมกำนัลคันทีข้าราชการหลวงที่คอยรับใช้ต้องอยู่ในบริเวณใดต้องห้ามตลอดชีวิตความสำราญของจักรพรรดิว่าประเทศจีนจะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชวังต้องห้ามสัญลักษณ์เป็นภาพการ์ตูนเขียนก็ยังคงปรากฏอยู่ในตราประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย ทั้งนี้พระราชวังต้องห้ามอย่างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกคนส่วนมากต่างให้ความนิยมทางด้านวัฒนธรรม ในทางรัฐบาลจีนได้มีนโยบายจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สภาพตัวอาคารและส่วนหย่อมไว้ให้คงอยู่ในสภาพเดิมได้นานที่สุดยูเนสโก้ได้ประกาศให้พระราชวังตรงข้ามเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เมืองมรดกโลก เมื่อใน ค.ศ 1987 หลังจากการก่อสร้างสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ 1949 ได้รับความเสียหายขึ้นบางส่วน เนื่องจากได้รับการกวาดล้างในการปฏิวัติที่กระตือรือร้นจนเกินไป การทำลายล้างเพิ่มเติมถูกป้องกันเมื่อนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล ส่งกองทัพออกไปปกป้องยังราชวังต้องห้าม  ด้วยความเชื่อทางด้านศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตในราชสำนัก ถูกเป็นสถานที่พระราชพิธีแบบเชมัน อีกศาสนาหนึ่งในสมัยราชวงศ์ชิงคือศาสนาพุทธ  รวมถึงศาสนาพุทธในแบบทิเบต  ยังแพร่หลายไปในการตกแต่งอาคารหลายหลังด้วย ในบรรดาเหล่านั้น พลับพลาพิรุณมาลา เป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่สำคัญ ซึ่งมีการเตรียมไว้ในทางพิธีทางด้านศาสนา เหตุผลที่ได้รับเป็น เมืองมรดกโลก นั้นเป็นตัวแทนผลงานชิ้นเอก เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวมรดกโลก น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> thinksmile ขอบคุณที่รับชม .

Leave a Reply

Your email address will not be published.