• June 24, 2021

รูปร่าง

รูปร่าง โครงสร้างของ โมเลกุลโคเวเลนต์ รูปร่าง โครงสร้างของ โมเลกุลโคเวเลนต์ โดยการศึกษาสมบัติ และโครงสร้างต่างๆของสาร จะพบได้ว่า สารที่มีฌครงสร้าง ที่แตกต่างกันนั้น จะมีสมบัติต่างกัน เพราะถึงแม้ว่าจะ มีสูตรโมเลกุล ที่เหมือนกัน และไม่เหมือนกันก็ตาม เช่น เอทานอล เมทานอล และเมทอกซีมีเทน ซึ่งจะมีสูตรโมเลกุลเป็น C2H6 เหมือนกัน แต่จะมีสูตรของ โครงสร้างต่างกันออกไป จึงทำให้สารทั้ง 2 มีสมบัติที่ต่างกันนั่นเอง จากตัวอย่างทั้ง 2 แบบนี้ จะแสดงให้เห็นว่า โครงสร้างโมเลกุล หรือ รูปร่าง โมเลกุล จะมีความสัมพันธ์กับ สมบัติของสาร เพราะฉะนั้นแล้ว การศึกษาสมบัติของสาร จึงจำเป็นที่จะต้องทราบว่า โครงสร้างของ โมเลกุล หรือรูปร่างโมเลกุลของสาร ด้วยเช่นกัน รูปร่างโมเลกุลโคเวลนต์ รูปร่างโมเลกุลโคเวลนต์ โดยการจัดเรียง อะตอมต่างๆ ในโมเลกุลของ เวลนต์ ที่มีตำแหน่ง และทิศทางที่แน่นอน จึงทำให้โมเลกุลโคเวเลนต์ ของสารต่างๆ…

Read More

มรดกโลก

เมือง มรดกโลก ประเทศจีน เมืองมรดกโลก ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอาระยธรรมที่ยาวนานที่สุดประเทศหนึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถค้นคว้าได้บ่งชี้ถึงอาระยธรรมจีนที่มีมาถึงอายุ 5,000 ปี ที่ผู้คนต่างพูดถึงเป็นเสียงเดียวกันถึง การพัฒนาแนวคิดเมื่อประมาณทศวรรษที่ 2 ก่อน ค.ศก่อนประวัติศาสตร์จีนช่วงที่เป็นอาณาจักรสลับกันไปวัฒนธรรมของจีนมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในทวีปเอเชียและในสังคมโลกเมื่อยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไม่มีหลักฐานแนวชัดว่าเริ่มต้นมาอย่างไร แต่การแบ่งช่วงเวลาได้เป็นสังคม 2 แบบ  แบบแรกเป็นช่วงที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ที่เรียกว่าวัฒนธรรมย่านเซาแต่ช่วงที่ผู้ชายเป็นใหญ่จะเรียกว่าวัฒนธรรมหลงซานเป็นตำนานบรรพบุรุษหนึ่งของจีน  จีนในยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือว่า ยุคหินเป็นดินแดนที่มนุษย์อาศัยอยู่เป็นเวลานานที่สุดในทวีปเอเชียพบหลักฐานที่มนุษย์หยวนโหว่ มีอายุประมาณ 1,700,000 ปีถูกค้นพบในปี ค.ศ 1965 ที่มณฑลยูนานและพบโครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งที่มีอายุประมาณ 70 ปีถึง 20 ปีร่วงมาแล้วยุคหินกลางมีอายุประมาณ 1 ปี ถึง 60 ปีล่วงมา ไม่มีการตั้งหลักแหล่งที่ถาวรมีเพียงการค้นพบเครื่องถ้วยชามหม้อมีการจัดเก็บอาหารเครื่องหินที่ใช้ในชีวิตประจำวันยุคหินใหม่ยุคหินในบริเวณประเทศจีน เมือง มรดกโลก พระราชวังต้องห้าม เมืองมรดกโลก ปัจจุบันที่มีอายุประมาณ 60 ปีถึง 4000 ปีล่วงมาแล้วที่ตั้งเป็นชุมชนรู้จักเพาะปลูกข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ทอผ้าอยู่บ้านมีหลังคาที่อยู่ในยุคที่ทันสมัยขึ้นมนุษย์ทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีการประณีตและแข็งแกร่งมากตกแต่งลวดลายภาชนะขัดมันผิวยุคโลหะมีอายุประมาณ 40 ปีล่วงมาแล้วหลักฐานเก่าคือนี่ทองแดงที่นำมาทำภาชนะต่าง ๆเช่น กระถางกระจกที่บรรจุไว้ที่มีขนาด ใหญ่สวยงามเป็นเครื่องใช้เฉพาะสมัยราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจ่วประเทศจีนมีตำนานและประวัติศาสตร์ ที่สำคัญต่อมาจึงได้รับยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกหลายแห่งในมณฑลจีน พระราชวังต้องห้ามผีพระราชวังกู้กงที่แปลตามตัวอักษรว่าเมืองต้องห้ามสีม่วงพระราชวังต้องห้ามนี้ตั้งอยู่กลางเมืองปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนเป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงพระราชวังต้องห้ามนี้รู้จักกันในนามพิพิธภัณฑ์ พระราชวังพื้นที่ทั้งหมด 720,000 ตารางเมตร หรือว่า…

Read More

เกษียณ

เตรียมความสุขหลัง เกษียณ การทำงาน           เมื่อถึงเวลาเกษียณ เราควรจะมีเงินเก็บไว้ ใช้หลังเกษียณ เท่าไหร่ ? เป็นคำถามที่หลายคนที่มักจะถูกสอบถามบ่อยครั้ง   การมองว่าเราควรจะมีเงินใช้หลังเกษียณเป็นเงินจำนวนเท่าใดนั้น เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคล อาจจะมองภาพไม่ชัดเจนนัก ว่าควรมีเท่าไหร่ถึงจะพอ หลาย ๆ ท่านอาจจะลืมคิดค่าใช้จ่ายบางอย่างขณะที่หลายท่านอาจคิดว่าจะใช้เงินน้อยมาก ไม่ต้องกังวล บางท่านไปทำไร่ทำสวน เพราะฉะนั้นเบื้อต้น  ผมอยากให้ท่านผู้อ่านบทความนี้ ลองจินตนการกิจกรรมรายวันหลังเกษียณก่อนว่ามีอะไรบ้าง หรืออยากทำอะไรบ้าง จากนั้นให้นึกถึงค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น ว่าแนวทางนี้อาจจะทำให้สามารถประมาณค่าใช้จ่ายก้อนนั้นได้เบื้องต้นและง่ายขึ้น           นอกจากนี้ การที่ท่านประมาณ เงินที่จะต้องใช้หลังเกษียณ จากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบันเป็นที่ตั้ง อาจจะทำให้ท่านประมาณเงินใช้หลังเกษียณคาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต ณ ช่วงเวลาหลังเกษียณได้ ข้อมูลสำคัญที่ต้องนึกถึง ณ ช่วงเวลาหลัง เกษียณ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหรือฉุกเฉิน (Emergencies) หลาย ๆ ท่านสงสัยว่าเมื่อ เกษียณแล้วทำไมเรา ยังต้องมีค่าใช้จ่ายสำรอง เผื่อฉุกเฉินอีก ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้ทำงานแล้ว ผู้เขียนอยากให้ท่านนึกถึงการซ่อมแซมบ้าน ไม่ว่าจะเป็นหลังคารั่ว ปั๊มน้ำเสีย ค่าทำความสะอาด ทีวีดับ…

Read More

ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว ชียงใหม่สุดชิค ท่องเที่ยว เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวถานที่ท่องเที่ยวของกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก  ในแต่ละปีนั้นจะมีนักท่องเที่ยวมาจองที่พักโรงแรมกันอย่างล้นลาม ส่วนมากมักนิยมมาในช่วงฤดูหนาวเพื่อมาสัมผัสบรรยากาศที่เย็นแบบสุดขั้วบอกเลยว่าใครที่ชอบเย็นอากาศที่เย็นนั้นห้ามพลาดกันเลยทีเดียว  สถานที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่จะเน้นอนุรักษ์สิ่งที่ยังคงเป็นธรรมชาติไว้อย่างมาก  เช่น วัฒนธรรม อาหาร สินค้าพื้นเมือง  รวมถึงคนในพื้นที่เป็นมิตรกันอย่างมาก เวลาที่เดินทางไปไหนมาไหนในตลอดการท่องเดทียวจะมีชาวบ้านคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา  ซึบซาบไปกับบรรยากาศวิถีพื้นเมืองอย่างสุดขีด ท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ท่องเที่ยวด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบาย ประกอบไปด้วยภูเขาที่สลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาอิทนนนท์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย และยอดเขาที่สูงรองลงมาคือโดยหัวมดหลวง ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร  ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งกำหนดต้นน้ำที่หลาย ๆ สาย อย่าง  แม่กลาง แม่ปอน แม่หอย แม่แจ่ม แม่ขาน  เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำขิง ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล เชียงใหม่จึงเป็นจุดเด่นทางธรรมชาติ ที่ประทับใจตั้งแต่แรกที่พบเห็นที่ต้องตกใจว่ายังมีสิ่งที่สมบูรณ์แบบอย่างนี้จริง ๆ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นองค์พระบรมสารีริกธาตุถูกบรรจุไว้ที่ใต้ดิน  ด้วยธรรมการสร้างกันมาแบบดั้งเดิมครั้งก่อนนิยมการฝังสารีริกธาตุไว้ใต้ดินเพื่อเป็นเสาหลักศูนย์กลาง ของเมืองเชียงใหม่ เมื่อในอดีตทุกวันวิสาขาบูชาของทุกปีท่องเที่ยว ชาวบ้านนั้นจะเดินข้ามคืนขึ้นไปยังดอยสุเทพไปตักบาตร ฟังธรรม บำเพ็ญเพียร โดยการนัดพบกันที่สวนดอก แล้วค่อยเดินขึ้นไปบ้านฝายหิน เริ่มการเดินทางไปตั้งแต่ก่อนวันที่จะถึงวันพระให้ทันตักบาตรตอนเช้า โดยมีข้อห้ามกันอยู่อย่างหนึ่งข้อคือ ห้ามสตรีเข้าใกล้พระธาตุ เพราะคติทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าสตรีนั้นเป็นผู้มีรอบเดือนเป็นผู้มีรอบเดือนเป็นสิ่งที่สกปรก  คตินี้เป็นการสืบมาตั้งแต่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้เมื่อพันปีก่อน ด้วยลักษณะความเชื่อของพระพุทธศาสนา ค่อนข้างจะกีดกันผู้หญิงเข้าถึงศาสนา…

Read More

Knowรู้หรือไม่

Knowรู้หรือไม่ ใครหลายคนคงคุ้นเคยกับเครื่องดื่มยอดฮิตอย่าง “ชานมไข่มุก” กันเป็นอย่างดีแถมประเทศไทยก็ขึ้นชื่อเรื่องของสาวกชานมไข่มุกอีกด้วยจะเห็นได้จากความนิยมเป็นหนึ่งในประเทศที่เรียกได้ว่าไม่เป็นรองใครเลยสำหรับความชื่นชอบในการดื่มชานมไข่มุก แล้วใครเป็นคนผู้คิดค้นหรือผู้บุกเบิกชานมไข่มุกกันล่ะ? ต้นกำเนิดของชานมไข่มุก ต้องย้อนกลับไปในปี 1988 ที่เมืองไถจง ประเทศไต้หวัน คุณหลินชิ่วฮุย (Lin Hsiu Hui) แห่งร้านชาชุนสุ่ยถัง (Chun Shui Tang Teahouse) เป็นผู้คิดค้นชานมไข่มุกเป็นคนแรกของโลก ที่ดันบังเอิญเกิดขึ้นตอนที่เขากำลังเบื่อหน่ายอยู่ในห้องประชุมของร้านชาชุนสุ่ยถัง คุณหลิน ได้ทำการลองเทขนมไต้หวันชิ้นเล็ก ๆ ลงไปในน้ำชา แล้วลองชิมดู ผลปรากฏว่ามันอร่อยมากเขาคิดว่าลูกค้าเองก็คงชอบเหมือนเขาแน่ ๆ จึงลองนำมาขายให้กับลูกค้า ซึ่งผลตอบรับมันดีเกินคาด จนกลายมาเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตที่โด่งดังอย่างรวดเร็วไปทั่วทั้งเกาะไต้หวัน ก่อนที่จะฮิตข้ามไกลไปทั่วโลก แม้กระทั่งในประเทศไทย หรือประเทศในแถบอาเซียน ด้วยความที่มันได้กลายเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตไปทั่วโลก ทำให้เกิดเป็นชานมไข่มุกในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย เช่น มีการใส่ท็อปปิ้ง หรือขนมต่าง ๆ เพิ่มเข้าไป แต่สำหรับสูตรต้นตำรับของร้านชาชุนสุ่ยถังที่ได้เปิดมานานหลายสิบปี ถึงแม้จะดูเรียบง่ายคงไว้ซึ่งต้นฉบับดั้งเดิมแต่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นสูตรต้นตำรับที่ยังคงได้รับความนิยมจากชาวไต้หวันอยู่ดี ผลสุดท้ายคุณหลิน ก็ไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ชานมไข่มุกได้ทัน เพราะเขาเองก็คงไม่คาดคิดมาก่อนเหมือนกันว่าการลองเอาขนมไปใส่น้ำชาเล่น ๆ เพราะความเบื่อหน่าย มันจะกลายมาเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตไปทั่วโลกขนาดนี้ สำหรับใครหลายคนเมื่อพูดถึงชานมไข่มุกหรือนึกขึ้นได้ก็คงอดใจไม่ไหวที่จะสั่งมาดื่ม ยิ่งถ้าเป็นสาวกชานมไข่มุกแล้วก็คงไม่ต้องพูดถึงแน่นอน Knowรู้หรือไม่ วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จัก…

Read More

เคล็ดลับ

เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี เคล็ดลับ คุณมักจะชินกับการมาร์กหน้าเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะสาว ๆ  การมาร์กหน้านั้นเป็นประโยชน์ต่อผิวเป็นอย่างมาก ต่อสุขภาพผิวพรรณ ที่น้อยมาที่คนจะรู้จักเกี่ยวกับการมาร์กหน้าด้วยถั่วเหลืองสามารถรักษาปัญหาใบหน้าที่ดีอย่างผลได้ชัด  โดยถั่วเหลืองนั้นมีโปรตีนที่ดี การกินเข้าไปนั้นก็มีคุณค่าทางอาหาร ถั่วเหลืองยังช่วยเสริมสร้างความงามของคุณ  ในตามหลักความเป็นจริงนั้นมี วิตามินอี และวิตามินเอ แล้วนั้นยังมีแร่ธาตุอีกมากมายต่อผิว เพื่อลบรอยตำหนิของใบหน้าได้เป็นอย่างดี การใช้ผลิตภัณ์ที่ได้มาจากถั่วเปลืองจะช่วยในเคล็ดลับ เรื่องของการเกิดสิว และการลดสิวได้เป็นอย่างดี สามารถใส่นมเปรี้ยวและมะนาวในถั่วเหลืองได้มาร์กทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ช่วยขจัดเซลล์ที่ตายไปแล้วนั้นออกจากผิวหนังและเกิดการสร้างเซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ สำหรับสิ่งนี้ให้เกิดการสร้างถั่วเหลือง เตรียมน้ำเพื่อเติมลงไป ทาลงใบหน้าเพียงเล็กน้อย  วิธีการทำอย่างนี้นั้นจะช่วยให้ผู้หญิงลบริ้วรอย ต้องการที่จะดูอ่อนเยาว์ แต่ถ้าเมื่อเกิดริ้วรอยบนใบหน้าของคุณเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั้นจะลดความงามของคุณได้อย่างชัดเจน เคล็ดลับ การดูแลผิว เคล็ดลับการเกิดผิวที่มันนั้น ก็ช่วยได้อย่างเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนการกินถั่วเหลืองหรือการมาร์กหน้าด้วยถั่วเหลืองปัญหาเหล่านี้จะหมดไป   ผิวกระชับถั่วเหลืองนั้นมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้เกิดการกระชับของใบหน้า  นอกจากการที่นำมาบำรุงผิวแล้วนั้นยังมีประสิทธิภาพของการจำกัดโรคผิวหนัง ด้วยมีองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งได้มีการพิสูจน์แล้วนั้นมีการป้องกันผิวได้อย่างมากมาย โดยปัจจุบันนั้นการดูแลผิวมักเกิดเป็นที่นิยมกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ว่าการมาร์กหน้าเพียงอย่างเดียวที่ดูแลผิว ยังมีอีกหลายวิธีอย่าง ขัดผิวด้วยสคลับ จากขัดผิวนั้นเป็นการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนั้นออกไปโดยตรงต่างจากการมาร์กหน้าที่ทาทิ้งไว้แล้วล้างออก แต่วิธีนี้เป็นการออกแรงพียงเล็กน้อยจะเห็นผลได้ชัดเจนกว่า เคล็ดลับซึ่งตอนนี้นั้น มีหลากหลายสูตร  แล้วแต่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมของแต่ละบุคคล อย่างเช่น มะละกอ นมสด มะขามเปียก น้ำผึ้ง โยเกิร์ต มะนาว…

Read More

เมืองมรดกโลก

เมืองมรดกโลก อุทยานพระนครศรีอยุธยา เมือง มรดกโลก ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาเมืองเก่า มีเนื้อที่ประมาณ 1,800 ไร่ อยู่ห่างจากรุงเทพไปทางทิศเหนือ    ตามถนนเส้นเอเชีย ระยะประมาณ 75 กิโลเมตร เมื่อในยปี พ.ศ 1893 ได้ถูกพม่าได้ทำลายลง แม้ตอนนี้ยังคงมีร่องฃความเสียหายครั้งที่ยิ่งใหญ่ และความเจริญรุ่งเรืองของเมืองดังอย่าง กรุงศรีอยุธยาทั้งในอดีตกับปัจจุบัน ต่อมาได้มีการรื้อสถาปัตยกรรมในเมืองกรุงศรี เพื่อไปก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร  ทำให้โบราณสถานนั้นถูกปล่อยล้างไป ครั้นจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้อนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้ไว้ขึ้นมาอีกครั้ง เมืองมรดกโลก กรุงอยุธยา เมืองมรดกโลก พระราชวังจันทรเกษม หรือว่าวังหน้า ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำป่าสัก เป็นพระราชวังที่ปรากฏตามหลักฐานได้อย่างแม่นยำ โดยสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ 2120 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช  เพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อยามมาเสด็จเข้าเฝ้าพระธิดาที่กรุงศรีอยุธยา     นอกจากนี้แล้วยังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ หลังจากการเสียกรุงศรีครั้งที่ 2 นั้น พระราชวังจันทรเกษมได้ถูกปล่อยทิ้งร้าง เมือง มรดกโลก จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ 2404 ได้มีการปรับปรุง เพื่อใช้สำหรับในเวลาที่พระองค์เสด็จมาประพาสพระนครศรีรอยุธยา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวังจันทรเกษมให้เป็นที่ทำการของเมืองมลทลเก่า สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ได้มีการซ่อมแซม…

Read More