• July 28, 2021

ชาวโลกมีวัคซีน

ตอนนี้ ชาวโลกมีวัคซีน COVID-19 แบบไหนบ้างนะ?.แม้ว่าเราจะยังได้ฉีดวัคซีนกันเพียงไม่กี่ยี่ห้อ แต่ในนานาชาติต่างก็พยายามพัฒนาวัคซีนยี่ห้อใหม่ๆ ออกมา เพื่อให้ทันกับการกลายพันธุ์ของไวรัส และมีหลากหลายเพียงพอกับประชากรโลกแล้ว.เราเลยอยากพาไปดูกันว่า ตอนนี้ เรามีวัคซีน COVID-19 ชนิดไหนบ้าง ยี่ห้อไหนอยู่ในระหว่างการทดลอง แล้วตัวไหนที่เริ่มใช้ในบางประเทศไปแล้วบ้าง. วัคซีนที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย1.1) วัคซีนเชื้อเป็น (Live-attenuated vaccine) นำไวรัสที่มีชีวิตมาทำให้อ่อนแอลง เป็นวิธีที่ใช้ในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคหลายโรค เช่น โรคคางทูม โรคหัด โรคอีสุกอีใส.ข้อดี อาจทำให้การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันกว้างขึ้น เมื่อเทียบกับวัคซีนอื่นข้อเสีย อาจไม่เหมาะกับผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ.วัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีนี้ในการผลิต ได้แก่ Codagenix วัคซีนจากสหรัฐฯ อยู่ในการทดลองเฟส 1 ที่สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ.1.2) วัคซีนที่ทำจากส่วนหนึ่งของไวรัส (subunit vaccine) เป็นวัคซีนที่ใช้ชิ้นส่วนของเชื้อไวรัสที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย มาเพื่อกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนองและจดจำได้ วิธีนี้จะไม่ใช้จุลินทรีย์ทั้งหมดของไวรัส หรือนำเอาไวรัสที่ปลอดภัยมาเป็นพาหะ โดยส่วนย่อยของไวรัสที่จะนำมาใช้นั้น อาจเป็นโปรตีนหรือน้ำตาลก็ได้.ข้อดี มีผลข้างเคียงน้อย ใช้ได้กับคนที่ระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีข้อเสีย อาจสร้างภูมิต้านทานได้ไม่นาน ใช้ต้นทุนในการผลิตเยอะทำให้ราคาสูง.วัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีนี้ในการผลิต ได้แก่Novavax วัคซีนจากสหรัฐฯ โดยผลิตด้วย Protein-Basedตอนนี้ยังอยู่ในการทดลองเฟส 3 ที่อินเดีย สหรัฐฯ สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือNanogen วัคซีนจากเวียดนาม…

Read More