• June 13, 2021

ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว ชียงใหม่สุดชิค ท่องเที่ยว เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวถานที่ท่องเที่ยวของกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก  ในแต่ละปีนั้นจะมีนักท่องเที่ยวมาจองที่พักโรงแรมกันอย่างล้นลาม ส่วนมากมักนิยมมาในช่วงฤดูหนาวเพื่อมาสัมผัสบรรยากาศที่เย็นแบบสุดขั้วบอกเลยว่าใครที่ชอบเย็นอากาศที่เย็นนั้นห้ามพลาดกันเลยทีเดียว  สถานที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่จะเน้นอนุรักษ์สิ่งที่ยังคงเป็นธรรมชาติไว้อย่างมาก  เช่น วัฒนธรรม อาหาร สินค้าพื้นเมือง  รวมถึงคนในพื้นที่เป็นมิตรกันอย่างมาก เวลาที่เดินทางไปไหนมาไหนในตลอดการท่องเดทียวจะมีชาวบ้านคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา  ซึบซาบไปกับบรรยากาศวิถีพื้นเมืองอย่างสุดขีด ท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ท่องเที่ยวด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบาย ประกอบไปด้วยภูเขาที่สลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาอิทนนนท์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย และยอดเขาที่สูงรองลงมาคือโดยหัวมดหลวง ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร  ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งกำหนดต้นน้ำที่หลาย ๆ สาย อย่าง  แม่กลาง แม่ปอน แม่หอย แม่แจ่ม แม่ขาน  เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำขิง ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล เชียงใหม่จึงเป็นจุดเด่นทางธรรมชาติ ที่ประทับใจตั้งแต่แรกที่พบเห็นที่ต้องตกใจว่ายังมีสิ่งที่สมบูรณ์แบบอย่างนี้จริง ๆ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นองค์พระบรมสารีริกธาตุถูกบรรจุไว้ที่ใต้ดิน  ด้วยธรรมการสร้างกันมาแบบดั้งเดิมครั้งก่อนนิยมการฝังสารีริกธาตุไว้ใต้ดินเพื่อเป็นเสาหลักศูนย์กลาง ของเมืองเชียงใหม่ เมื่อในอดีตทุกวันวิสาขาบูชาของทุกปีท่องเที่ยว ชาวบ้านนั้นจะเดินข้ามคืนขึ้นไปยังดอยสุเทพไปตักบาตร ฟังธรรม บำเพ็ญเพียร โดยการนัดพบกันที่สวนดอก แล้วค่อยเดินขึ้นไปบ้านฝายหิน เริ่มการเดินทางไปตั้งแต่ก่อนวันที่จะถึงวันพระให้ทันตักบาตรตอนเช้า โดยมีข้อห้ามกันอยู่อย่างหนึ่งข้อคือ ห้ามสตรีเข้าใกล้พระธาตุ เพราะคติทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าสตรีนั้นเป็นผู้มีรอบเดือนเป็นผู้มีรอบเดือนเป็นสิ่งที่สกปรก  คตินี้เป็นการสืบมาตั้งแต่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้เมื่อพันปีก่อน ด้วยลักษณะความเชื่อของพระพุทธศาสนา ค่อนข้างจะกีดกันผู้หญิงเข้าถึงศาสนา…

Read More