• January 4, 2022

ปล้นปืน

18 ปี เหตุการณ์ ‘ ปล้นปืน ’ ค่ายทหาร จุดเริ่มต้นความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ที่ไม่รู้เมื่อไรจะสิ้นสุด.วันที่ 4 ม.ค.2547 เกิดเหตุการณ์คนร้ายบุกปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(ค่าย ปิเหล็ง) ใน ต.ปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ทำให้มีนาย ทหารเสียชีวิตกว่า 4 นาย และมีอาวุธปืน หายไป413 กระบอก โดยในปัจจุบันนี้ ก็ทวงคืนมาแล้ว ได้เพียง 94 กระบอก หรือไม่ถึงหนึ่งในสี่.หลังเหตุการณ์ ‘ ปล้นปืน ’ รัฐบาลก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ จ.นราธิวาส จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี ทำให้หลายคนถือเหตุการณ์นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของ ‘ไฟใต้’ ที่มีมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 18 ปีเต็ม.เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลยังได้ทุ่มกำลังเจ้าหน้าที่นับหมื่นนายลงมาในพื้นที่ออกกฎหมายพิเศษอีก 2 ฉบับ เพื่อมาใช้บังคับแทนกฎอัยการศึกในบางพื้นที่และบางช่วงเวลาได้ แก่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ออกมา ปี…

Read More