• August 9, 2021

สุภาษิตคำพังเพย

สุภาษิตคำพังเพย ที่มีความหมาย พร้อมแผงคติเตือนใจสุภาษิตคำพังเพย การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาไทย ในการสื่อสารกัน ในชีวิตประจำวัน แน่นอนว่า ภาษาไทยนั้น มีความสละสลวย และมีชั้นเชิงในภาษา เพื่อใช้ในการ สื่อสารเป็นอย่างมาก วันนี้เราจึง รวบรวมสำนวน สุภาษิตที่มีมากกว่า 180 คำ มาพร้อมความหมาย ที่แผงคติเตือนใจ ตามไปดูกันได้เลย สุภาษิตคำพังเพยพร้อมความหมาย ( สุภาษิตคำพังเพย หมวด ช. – ด. ) ชักใบให้เรือเสีย : พูดหรือขวาง เพื่อทำให้การสนทนา ออกนอกเรื่อง ชักหน้าไม่ถึงหลัง : มีรายได้ที่ไม่พอจ่าย กับรายจ่ายที่มี ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด : มีความผิดร้ายแรง ที่คนอื่นรู้แล้ว จะปิดยังไงก็ปิดไม่มิด ชุบมือเปิบ : ฉวยเอาประโยชน์จากคนอื่น โดยที่ตัวเองไม่ได้ลงทุนลงแรงเลย ดีดลูกคิดรางแก้ว : คิดถึงผลได้ และผลดีอย่างเดียว ช้าๆได้พร้าสองเล่มงาม : ค่อยๆ…

Read More