• June 26, 2021

Bucket List

สร้างเป้าหมายชีวิตด้วย Bucket List           ถ้าคุณรู้สึกว่า “เป้าหมายชีวิตBucket List” อีกแล้วหรือ คนเขียนเองก็แอบคิดเหมือนกัน แต่มันไม่ง่ายหรอกครับสำหรับเรื่องนี้ และเชื่อว่าคนที่คิดเรื่องนี้ วางแผนเรื่องนี้จริง ๆ จะรู้ว่าไม่ง่ายเลย   รวมถึงอาจจะไม่ดีพอ และเปลี่ยนได้ นี่ก็เป็นเพียงแนวคิดหนึ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์ ที่สำคัญในการมีเป้าหมาย หรือสร้างเป้าหมายชีวิตในบทความนี้ ถือว่าเป็นรูปแบบ “เป้าหมายระยะยาว” และเช่นเคยจะเหมาะสมกับเราหรือไม่นั้น  ขึ้นกับว่าเรานำไปปรับใช้กัน และนี่ก็เป็นอีกบทความหนึ่ง ที่นำมาเสนอหวังว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ามาอ่านเป็นอย่างมาก Bucket List คืออะไร?           บัคคิท หรือ บัคเก็ต ลิสท์ แปลทื่อ ๆ ก็จะได้ว่า “ถังรายชื่อ” แต่ไม่ใช่เลย ที่มาคร่าว ๆ ของคำว่า Bucket (ถัง) List (รายการ)  ซึ่งคำว่า List นั้นความหมายตรงตัว แต่ถังกรรม มีที่มาจากประโยค Kick the bucket (เตะถัง) ที่หมายถึงการตาย…

Read More