• October 11, 2021

คนยิวอาจเคยกินหมู

คนยิวอาจเคยกินหมู ?หลังนักโบราณคดีค้นพบซากหมูอายุ 2,700 ปีกลางกรุงเยรูซาเล็ม ข้อห้ามทางศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเสมอ และสิ่งพื้นฐานอย่างหนึ่งของข้อห้ามพวกนี้ก็คือ ‘ข้อห้ามด้านอาหารการกิน’ และในโลกนี้ กลุ่มชนที่มีข้อห้ามทางอาหารละเอียดมากในโลกนอกจากคนมุสลิมก็ก็ได้แก่ “คนยิว”คนยิวจะมีข้อห้ามในการกินอาหารที่ละเอียดมากเช่น กินปลาได้ แต่ห้ามกินกุ้งหอยปู กินแพะแกะได้แต่ห้ามกินอูฐและม้า กินนกได้ แต่ห้ามกินนกล่าเหยื่อ ฯลฯ แต่เรื่องพื้นฐานที่สุดในบริบทปัจจุบันที่คนยิวห้ามกินคือ “หมู” และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของคนยิวเลยทีเดียว ถ้าถามว่าข้อห้ามมาจากไหน หลักๆ ก็มาจากส่วนของคัมภีร์ที่ชาวยิว คริสต์ และอิสลามใช้ร่วมกันคนยิวเรียกคัมภีร์นี้ว่า Torah โดยเนื้อหา ส่วนนี้จะเริ่ม ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงโมเสส ซึ่งเป็นผู้นำชาวยิว คนแรกตายลง (ในคัมภีร์ ของคริสต์ นี่คือส่วนแรก ของ “พระคัมภีร์เก่า” เริ่มที่ Genesis จบที่ Deuteronomy) แน่นอน แต่โบราณนานมาเขาก็จะเชื่อกันว่าโมเสสเป็นคนเขียนคัมภีร์ฉบับนี้เองซึ่งเนื้อหานอกจากประวัติของคนยิวโบราณแล้ว ก็ยังประกอบไปด้วยข้อห้ามต่างๆ ตั้งแต่บัญญัติ 10 ประการอันโด่งดัง ข้อกำหนดด้านพิธีกรรมต่างๆ และแน่นอนว่ามีข้อกำหนดด้านอาหารด้วย ซึ่งในนั้นมีข้อกำหนดเรื่องการ “ห้ามกินหมู” ด้วย และคนยิวก็ปฏิบัติตามคำสอนของโมเสสตรงนี้ ถ้าโมเสสมีตัวตนจริง เขาก็น่าจะมีชีวิตอยู่ในช่วงราวๆ 3,500 ปีก่อนหน้านี้ซึ่งคนยิวก็เชื่อว่าตัวเอง…

Read More

พัฒนาตนเอง

6 ข้อหลักการในการ พัฒนาตนเอง ของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) คือบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันต้น ๆ ของโลก ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 84,600 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 2.88 ล้านล้านบาท แน่นอนว่าความสำเร็จระดับนี้เป็นเรื่องง่ายที่ใครก็ทำตามได้ แต่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถเดินรอยตามเรื่องดี ๆ เหล่านี้ได้ และนี่คือข้อคิด 6 เรื่องที่เกี่ยวกับ Buffett ซึ่งคุณสามารถนำแนวคิด พัฒนาตนเอง ไปปรับใช้ได้จริง ทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตประจำวัน 1. เลือกอยู่ท่ามกลางคนที่เก่งกว่า ในวาระการประชุมประจำปีของ Berkshire Hathaway เมื่อปี 2004 เจ้าตัวได้เจอกับเด็กวัย 14 ปี จากแคลิฟอร์เนียรายหนึ่ง พร้อมกับมอบเคล็ดลับความสำเร็จให้เด็กคนนั้นได้เรียนรู้ “การไปไหนมาไหนกับคนที่เก่งกว่าคุณมันดีกว่าแน่นอน ลองมองหาคนที่เก่งกว่า แล้วเธอจะถูกชักจูงไปทางนั้นเอง” เพราะเมื่อคุณอยู่ใกล้คนเก่ง โอกาสที่คุณจะได้ซึมซับข้อดี และบุคลิกบางอย่างในตัวคนเหล่านั้นก็มีมากขึ้น และสิ่งเหล่านั้น จะช่วยให้คุณ พัฒนาตนเอง ได้ดีกว่าเดิม ไม่ว่าจะในฐานะผู้นำ พนักงาน…

Read More